Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

Anesteziologie a resuscitace

Centrální příjem s emergency

Centrum hyperbarické medicíny

Geriatrie a Interna

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interna

Kardiologie

Léčebna dlouhodobě nemocných

Linka důvěry

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurochirurgie

Neurologie

Otorinolaryngologie

Protialkoholní záchytná stanice

Rehabilitační a fyzikální medicína

Urologie