Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

Anesteziologie a resuscitace

Centrální příjem s Emergency

Centrum hyperbarické medicíny

Dětské lékařství

Dům sociálních služeb

Geriatrie a Interna

Gynekologie a porodniství

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interna

Kardiologie

Klinická hematologie

Léčebna dlouhodobě nemocných

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurochirurgie

Neurologie

Ortopedie

Radiologie a zobrazovací metody

Rehabilitační a fyzikální medicína

Urologie