Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

Centrální příjem s Emergency

Centrum hyperbarické medicíny

Dětské lékařství

Dětský rehabilitační stacionář

Dům sociálních služeb

Geriatrie a Interna

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interna

Kardiologie

Léčebna dlouhodobě nemocných

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurochirurgie

Neurologie

Odběrový stan

Ortopedie

Radiologie a zobrazovací metody

Rehabilitační a fyzikální medicína

Urologie