Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

Centrální příjem s emergency

Centrální sterilizace

Geriatrie a Interna

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interna

Kardiologie

Léčebna dlouhodobě nemocných

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurochirurgie

Neurologie

Otorinolaryngologie

Radiologie a zobrazovací metody

Rehabilitační a fyzikální medicína

Urologie