Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

Anesteziologie a resuscitace

Centrální příjem s Emergency

Centrum hyperbarické medicíny

Dětský rehabilitační stacionář

Dům sociálních služeb

Geriatrie a Interna

Gynekologie a porodnictví

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interna

Kardiologie

Klinická hematologie

Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurochirurgie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Urologie