Nabídka volných pracovních míst nelékařský zdravotnický pracovník (NLZP)

Centrální příjem s emergency

Centrum hyperbarické medicíny

Geriatrie a Interna

Gynekologie a porodnictví

Chirurgie a úrazová chirurgie

Interna

Kardiologie

Léčebna dlouhodobě nemocných

Linka důvěry

  Nefrologické a hemodialyzační centrum

Neurochirurgie

Neurologie

Otorinolaryngologie

Protialkoholní záchytná stanice

Urologie