LÉKAŘ pro KARDIOLOGII

Oddělení poskytuje cílenou specializaci v oblasti péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami. Skládá se z diagnosticko-intervenčního komplementu katetrizačního a arytmologického sálu a komplexu 85 lůžek, včetně 7 lůžek koronární jednotky.

Co Vás čeká?

 • Tým zkušených kolegů, který se bude podílet na Vaší adaptaci a zaučení.
 • Lékaři kardiologického oddělení se podílí na službách na kardiologických ambulancích, kde pečujeme o pacienty s onemocnění srdce, včetně pacientů s kardiostimulátory a implantabilními defibrilátory. Dále na pracovišti neinvazivní kardiologie, kde provádíme bicyklovou ergometrii, vyšetření holtrem EKG, holter krevního tlaku, HUTT test na nakloněné rovině. Dále disponujeme angiologickou ambulancí, kde pečujeme o pacienty se širokým spektrem onemocnění periferních cév a pracovištěm neinvazivní angiologie, kde provádíme digitální fotopletyzmografie. Samozřejmě disponujeme ultrazvukovým pracovištěm.
 • V rámci lůžkové části oddělení řešíme perkutánní koronární intervence (PCI), kompletní arytmologickou invazivní diagnostiku, kardiostimulaci, katetrizační radiofrekvenční ablace (RFA), intervenční angiologie. V rámci akutní kardiologie pečujeme na koronární jednotce o pacienty s nejtěžšími formami srdečních onemocnění – srdečním infarktem s elevacemi ST, těžkými projevy srdeční slabosti, plicní embolií s možností léčby systémovou trombolýzou, nejzávažnějšími formami poruch srdečního rytmu, zvláště když jsou spojeny se selháváním životních funkcí.
 • Dle Vašich zkušeností dále budete pracovat buď zcela samostatně, nebo pod odborným dozorem/dohledem na pozicích zmíněných výše.

Jak si Vás představujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství
 • Zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
 • Neméně důležitý je Váš zájem o interní obory – kardiologii nebo angiologii, pokud se jedná o budoucí absolventy lékařské fakulty
 • Jste-li již lékař zařazený do specializační přípravy, garantujeme Vám kvalitní přípravu a vedení k atestaci
 • Máte-li specializovanou způsobilost v oboru a chcete změnu, neváhejte nás kontaktovat k nezávaznému osobnímu setkání

Naše benefity:

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji.
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna.
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik).
 • Mimořádné 3 dny placeného zdravotního volna, tzv. sick days.
 • Možnost umístit dítě od 2 let v naší Dětské skupině SRDÍČKO. 
 • Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Příspěvky z FKSP ve výši 11 600 Kč za rok dle výběru zaměstnance  - na kartu MULTISPORT, příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, na vzdělávání a nákup knih, brýlí nebo zubní prevenci, na rehabilitaci, očkování a vitamíny, penzijní spoření a připojištění i kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.
 • Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu.
 • Sleva v naší nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky.
 • Výhodný tarif i pro Vaši rodinu.
 • Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.
 • Parkování pro zaměstnance v areálu MNO (v současné době omezený počet míst).
 • Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy.
 • Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.
 • Zajímavé slevy u smluvních partnerů (rekreace, elektro, banky, vinařství atp.).

Datum nástupu:

 • Dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

prim. MUDr. Radim Kryza, 596 194 660

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


ÚDAJE ŽADATELE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.