Stipendijní program

Komu je stipendium určeno?

Zájemce současně splňuje podmínku občanství ČR nebo je občanem jiného státu, ale studuje v ČR.

Typ školy Obor studia Ročník Výše stipendia Délka závazku
VŠ – magisterské studium Všeobecné lékařství 5. a 6. 100 000,- Kč 2 roky
VŠ – bakalářské studium Všeobecná sestra 3. 50 000,- Kč 2 roky
VOŠ – DiS. Všeobecná sestra 3. 50 000,- Kč 2 roky
VŠ - bakalářské studium Radiologický asistent 3. 50 000,- Kč 2 roky
VŠ - bakalářské studium Fyzioterapeut 3. 50.000,- Kč 2 roky

Jaké jsou podmínky pro získání stipendia?

Uzavření dohody o poskytnutí stipendia a následném uzavření pracovního poměru mezi žadatelem a MNO.

Další podmínky:

  • Řádné ukončení studia státní zkouškou/absolutoriem.
  • Lékař: uzavření pracovního poměru s MNO do 60 dnů od vykonání státní závěrečné zkoušky na pozici lékař, zapsání do specializační přípravy ve schváleném oboru se závazkem setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 2 let.
  • Všeobecná sestra: uzavření pracovního poměru s MNO do 60 dnů od vykonání státní závěrečné zkoušky/absolutoria pro vybraná oddělení (dle aktuální nabídky volných pracovních míst), se závazkem setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 2 let.
  • Radiologický asistent: uzavření pracovního poměru s MNO do 60 dnů od vykonání státní závěrečné zkoušky pro oddělení Radiologie a zobrazovací metody, se závazkem setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 2 let.
  • Fyzioterapeut: uzavření pracovního poměru s MNO do 60 dnů od vykonání státní závěrečné zkoušky pro oddělení Rehabilitace a fyzikální medicína, se závazkem setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 2 let.

Jak se zařadit do stipendijního programu?

Máte-li zájem vstoupit do Stipendijního programu MNO, vyplňte elektronickou Žádost o poskytnutí stipendia na této stránce. V žádosti uveďte budoucí pracoviště (2–3 oddělení), kde byste chtěl/a v budoucnu pracovat. Medici vyplní preference oboru, ve kterém budou mít zájem se specializovat. Tato skutečnost je pouze informativní a není závazná. Do motivačního dopisu uveďte, proč se hlásíte do programu a zdůvodnění preferencí vybraného oboru/pracoviště. Další přílohy (CV, doporučení atp.) můžete zaslat na níže uvedený mail.

Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení stipendia bude každému žadateli sděleno po vyjádření vedoucího pracoviště a po schválení žádosti výběrovou komisí MNO. Výplata první části stipendia je realizována od následujícího měsíce po obdržení souhlasného stanoviska (podpisu smlouvy). V případě schválení Vaší žádosti budete požádání o doložení potvrzení o studiu na aktuální školní/akademický rok, které vydá příslušná VŠ/VOŠ, ne starší 30 dnů.

Bližší informace možno získat telefonicky či emailem:

  596 193 678
  personalni@mnof.cz


Informace o žadateli

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELŮ O STIPENDIUM
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju.