Stipendijní program

Komu je stipendium určeno?

Finanční podpora je určena studentům prezenčního studia níže uvedených oborů:

Obor studia Typ školy Ročník Výše stipendia Délka závazku
Všeobecné lékařství VŠ – magisterské studium 5. a 6. 100 000,- Kč 2 roky
Všeobecná sestra VŠ – bakalářské studium 3. 50 000,- Kč 2 roky
Všeobecná sestra VOŠ – DiS. 3. 50 000,- Kč 2 roky
Fyzioterapeut bakalářské studium 3. 50.000,- Kč 2 roky

Jaké jsou podmínky pro získání stipendia?

Uzavření dohody o poskytnutí stipendia a následném uzavření pracovního poměru mezi žadatelem a MNO.

Další podmínky:

  • Řádné ukončení studia státní zkouškou/absolutoriem.
  • Lékař: uzavření pracovního poměru s MNO do 60 dnů od vykonání státní závěrečné zkoušky na pozici lékař s dnem nástupu do zaměstnání nejpozději k 1. 9. roku, ve kterém bylo ukončeno studium, zapsání do specializační přípravy ve schváleném oboru se závazkem setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 2 let.
  • Všeobecná sestra: uzavření pracovního poměru s MNO do 60 dnů od vykonání státní závěrečné zkoušky/absolutoria pro vybraná oddělení (dle aktuální nabídky volných pracovních míst) s dnem nástupu do zaměstnání nejpozději k 1. 9. roku, ve kterém bylo ukončeno studium se závazkem setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 2 let.
  • Fyzioterapeut: uzavření pracovního poměru s MNO do 60 dnů od vykonání státní závěrečné zkoušky pro oddělení Rehabilitace a fyzikální medicína s dnem nástupu do zaměstnání nejpozději k 1. 9. roku, ve kterém bylo ukončeno studium se závazkem setrvání v pracovním poměru minimálně po dobu 2 let.

Jak se zařadit do stipendijního programu?

Máte-li zájem vstoupit do Stipendijního programu MNO, vyplňte elektronickou Žádost o poskytnutí stipendia na této stránce. V žádosti uveďte budoucí pracoviště (2–3 oddělení), kde byste chtěl/a v budoucnu pracovat. Medici vyplní preference oboru, ve kterém budou mít zájem se specializovat. Tato skutečnost je pouze informativní a není závazná. Do motivačního dopisu uveďte, proč se hlásíte do programu a zdůvodnění preferencí vybraného oboru/pracoviště. Další přílohy (CV, doporučení atp.) můžete zaslat na níže uvedený e-mail.

Rozhodnutí o přidělení nebo nepřidělení stipendia bude každému žadateli sděleno po vyjádření vedoucího pracoviště a po schválení žádosti výběrovou komisí MNO. Výplata první části stipendia je realizována od následujícího měsíce po obdržení souhlasného stanoviska (podpisu smlouvy). V případě schválení Vaší žádosti budete požádání o doložení potvrzení o studiu na aktuální školní/akademický rok, které vydá příslušná VŠ/VOŠ, ne starší 30 dnů.

Bližší informace možno získat telefonicky či e-mailem:

  596 193 678
  personalni@mnof.cz


Informace o žadateli

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELŮ O STIPENDIUM
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju.