Den pro sestry

Cílem projektu DEN PRO SESTRY je přiblížit studentům oboru Všeobecná sestra různé specializace, seznámit je s náplní práce, případně si vyzkoušet výkony, které jsou nad rámec běžných praxí.

V lednu máme zacíleno na další specializaci Sestra pro Intenzívní péči (ARIP) na oddělení ARO pod odborným dohledem vrchní sestry Lucie Bojasové.

Den pro sestry