Den pro sestry

Dne 12. 6. 2024 proběhl DEN PRO SESTRY historicky poprvé na oddělení Chirurgie a úrazová chirurgie, kde se studenti seznámili s perioperační péčí na chirurgických operačních sálech.

Akce se zúčastnily čtyři studentky a jeden student z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, jedna studentka ze Slezské univerzity v Opavě a jedna studentka Univerzity Pardubice. Na oddělení je srdečně přivítal primář MUDr. Ondřej Strnadel s vrchní sestrou Mgr. Ivetou Galbavou úvodním slovem. Průvodkyněmi dne byly Mgr. Jana Tkáčová a staniční sestra chirurgických operačních sálů Bc. Markéta Bártová.

Dopolední program probíhal na operačních sálech Chirurgie, kde účastníky čekal pestrý program operativy. Odpoledne bylo věnováno praktickému nácviku a seznámení se specifickými druhy instrumentárií s MUDr. Martinou Hájkovou a MUDr. Janem Vrchoveckým.

Probrobněji o celé akci se dočtete: celý článek.

Prohlédněte si fotogalerii z předchozí akce:

Den pro sestry – NEUROCHIRURGIE 18. 3. 2024

Den pro sestry – NEUROCHIRURGIE 27. 11. 2023

Prohlédněte si video z akce:

Fotogalerie