Žádost o povolení spolupráce, dotazníková a výzkumná šetření

  • pokud škola nemá vlastní formulář, student použije VZOR (dotx, 48 kB) dle přílohy
  • na žádosti musí být jasně definována pracoviště, se kterými chce student spolupracovat, i konkrétní podoba šetření
  • žádost stvrdí podpisem vedoucí práce nebo garant oboru
  • žádost student zašle e-mailem na sekretariát náměstkyně pro ošetřovatelskou péči seknop@mnof.cz nebo ji doručí osobně
  • pokud je metodou sběru dat dotazník, je tento povinnou součástí žádosti
  • zpětná vazba bude studentovi oznámena předem domluvenou formou (e-mailem, osobně aj.)