Povinná praxe

V případě zájmu o praxi v Městské nemocnici Ostrava postupujte podle následujících pokynů:

 1. Žadatel si předběžně dohodne odbornou praxi včetně konkrétního termínu s příslušným referentem Oddělení vzdělávání (medici od 4. ročníku) nebo s vedoucím příslušného pracoviště (ošetřovatelská praxe). Další postup je odlišný pro studenty škol, které mají s MNO uzavřenu rámcovou smlouvu (pdf, 614 kB) (jednotlivec nebo skupina), a studenty, jejichž škola rámcovou smlouvu uzavřenu nemá.
  1. rámcové smlouvy o praxi se školou – jednotlivec – minimálně 14 dní před plánovaným začátkem praxe odešle žadatel na příslušnou referentku Oddělení vzdělávání (pro lékařskou a lékárenskou praxi) nebo na sekretariát náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči (pro ošetřovatelskou praxi) vyplněnou, podepsanou a školou potvrzenou Přihlášku na praxi v MNO (možno zaslat naskenované e-mailem), náplň odborné praxe a podepsané Potvrzení o zachování mlčenlivosti. Pracovník MNO vyžádá na příslušném klinickém pracovišti souhlas vedoucího pracovníka, určení školitele a teprve poté obdrží žadatel pokyny na praxi. V případě zaslání přihlášky na praxi e-mailem je nutno Potvrzení o zachování mlčenlivosti odevzdat v originále před zahájením praxe na školení BOZP.
   Přihláška na praxi v MNO student (xlsx, 35 kB)
   Potvrzení o zachování mlčenlivosti student (dotx, 80 kB)
   Potvrzení o zachování mlčenlivosti student farmacie (dotx, 80 kB)
  2. rámcové smlouvy o praxi se školou – skupiny studentů – pověřený pracovník školy zašle nejpozději 7 dní před zahájením praxe jmenný seznam studentů (dle vzoru, který je přílohou rámcové smlouvy) spolu s podepsaným potvrzením o zachování mlčenlivosti každého studenta na příslušnou referentku Oddělení vzdělávání (pro lékařskou a lékárenskou praxi) nebo na sekretariát náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči (pro ošetřovatelskou praxi). Pokyny na praxi předává studentům pracovník školy.
   Jmenný seznam studentů – dílčí smlouva (dot, 80 kB)
   Potvrzení o zachování mlčenlivosti studenti – hromadné (dot, 80 kB)
  3. studenti, jejichž škola nemá s MNO uzavřenu rámcovou smlouvu, zasílají min. 1 měsíc před plánovaným začátkem praxe na příslušnou referentku Oddělení vzdělávání (pro lékařskou a lékárenskou praxi) nebo na sekretariát náměstka ředitele pro ošetřovatelskou péči (pro ošetřovatelskou praxi) vyplněnou a školou potvrzenou Přihlášku na praxi v MNO (možno zaslat naskenované e-mailem). Pracovník MNO vyžádá na příslušném klinickém pracovišti souhlas vedoucího pracovníka a určení školitele, připraví Smlouvu o zajištění odborné stáže studentů a odešle ji k podpisu zástupci školy. Náplň odborné praxe a potvrzení o zachování mlčenlivosti studenta bude součástí Smlouvy o praxi. Pokyny na praxi obdrží student po vyřízení smluvních formalit.
   Přihláška na praxi v MNO student (xlsx, 31 kB)
 2. Student při nástupu odborné praxe předloží:
  1. potvrzení o školení BOZP a PO pracovníkem MNO (září–červen se koná vždy v pondělí od 7:00 hod., červenec–srpen v předem určených termínech a to 3.7.2023, 31.72023 a 28.8.2023, Správní budova), platnost školení je 2 roky od absolvování,
  2. doklad o očkování proti virové hepatitidě typu B, v případě manipulace se stravou také zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle § 19 zákona 258/2000 Sb.,
  3. obsahovou náplň odborné praxe písemně vyhotovenou,
  4. na vyžádání se prokáže dokladem totožnosti i dokladem o studiu (studijní průkaz), pracovník MNO si také ověří, zda student odevzdal Potvrzení o zachování mlčenlivosti.
 3. Bez požadovaných dokladů a vyřízení smluvních formalit dle bodu 2 nebude studentovi praxe umožněna.
 4. Vlastní jmenovku (ISIC kartu) bude nosit po celou dobu odborné praxe na viditelném místě.
 5. Praxe bude všem studentům potvrzena školitelem po odevzdání řádně vyplněného a podepsaného docházkového listu.
  Formulář: docházkový list (docx, 37 kB)