Lékařem na zkoušku

V případě zájmu o nepovinnou praxi v Městské nemocnici Ostrava postupujte podle následujících pokynů:

 1. Žadatel (medik od 5. ročníku) si předběžně dohodne konkrétní termín odborné praxe s referentem Oddělení náboru a vzdělávání na tel: 596 193 679 nebo vzdelavani@mnof.cz.
 2. Referent odd. náboru a vzdělávání ověří možnosti na  klinickém pracovišti, zajistí souhlas vedoucího pracovníka a určení školitele. Připraví Smlouvu o zajištění odborné stáže studentů. Náplň odborné praxe a potvrzení o zachování mlčenlivosti studenta bude součástí Smlouvy o praxi. Pokyny na praxi obdrží student po vyřízení smluvních formalit.
   
 3. Student před nástupem odborné praxe doloží:
  • doklad o studiu,
  • doklad o úrazovém pojištění na dobu praxe,
  • doklad o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání včetně odborné praxe,
  • potvrzení o proškolení BOZP a PO pracovníkem MNO (září–červen se koná vždy v pondělí od 7:00 hod., červenec–srpen v předem určených termínech, Správní budova), platnost školení je 2 roky od absolvování,
  • doklad o očkování proti virové hepatitidě typu B, v případě manipulace se stravou také zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle § 19 zákona 258/2000 Sb.,
  • na vyžádání se prokáže dokladem totožnosti.
    
 4. Bez doložení požadovaných dokladů a vyřízení smluvních formalit dle bodu 3 nebude možné praxi realizovat.
   
 5. Praxe je BEZPLATNÁ.