LÉKAŘ pro zajištění služeb na LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBĚ

Lékařská pohotovostní služba (LPS) poskytuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům a v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo vzniku, popř. zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení. V případě výskytu infekčních onemocnění zajišťuje i základní protiepidemická opatření v nezbytném rozsahu.

Nabízíme spolupráci externím lékařům na LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY

  • všeobecné,
  • pro děti a dorost.

Jak si Vás představujeme?

  • VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství a specializovaná způsobilost
  • Zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost

Co Vám nabízíme?

  • Možnost práce na zkrácený úvazek nebo na dohody
  • Provozní doba jednotlivých ambulancí zde https://www.mnof.cz/pohotovost 
  • Platové ohodnocení - 600 Kč/hod./všední den, 650 Kč/hod./víkend a svátek

Datum nástupu:

  • Dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

radovan.kozel@mnof.cz

dotazy:

 

prim. MUDr. Radovan Kozel, 516 194 384

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


ÚDAJE ŽADATELE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.