VEDOUCÍ LÉKAŘ pro KLINICKOU ONKOLOGII

Na oddělení zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči o onkologicky nemocné. Provádíme léčbu chemoterapií, imunoterapií, léčbu hormonální, podpůrnou a symptomatickou, včetně léčby bolesti. Rovněž provádíme dispenzární kontroly nemocných s nádorovým onemocněním a s onemocněním prsů. Pracoviště tvoří tři odborné ambulance, infuzní stacionář pro aplikaci chemoterapie a pracoviště Národního onkologického registru.

Co Vás čeká?

 • Vedení ambulantního týmu pracoviště klinické onkologie.
 • Organizace práce a mezioborové spolupráce s ostatními odbornostmi.
 • Budete zajišťovat konziliární vyšetření pro nemocnici, z toho některých k indikaci léčebných postupů v rámci multidisciplinární týmové spolupráce.
 • Podílet se společně s lékaři dalších oddělení MNO na vytváření účelné diagnostiky a stanovení léčebného plánu.
 • Zprostředkovávat léčbu radioterapeutickou a léčbu specializovanou, aplikovatelnou pouze v onkologickém centru

Jak si Vás představujeme?

 • VŠ vzdělání v oboru všeobecného lékařství, specializovaná způsobilost v oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE (nebo její brzké získání)
 • Zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost

Co Vám nabízíme?

 • Práce na celý nebo částečný úvazek pouze v ambulantním (ranním) provozu.
 • Platové ohodnocení dle předchozí praxe a růst platu garantovaný nařízením vlády, osobní příplatek, příplatek za vedení, rizikový příplatek   

Naše benefity:

 • Podporujeme zaměstnance v celoživotním vzdělávání a osobním rozvoji.
 • Týden dovolené navíc, takže celkem 5 týdnů volna.
 • Dodatková dovolená na vybraných odděleních (dle rizik).
 • Mimořádné 3 dny placeného zdravotního volna, tzv. sick days.
 • Možnost umístit dítě od 2 let v naší Dětské skupině SRDÍČKO. 
 • Stravování v naší nemocniční jídelně s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Příspěvky z FKSP ve výši 10 800 Kč za rok dle výběru zaměstnance  - na kartu MULTISPORT, příspěvky na rekreaci, kulturní a sportovní akce, dětské tábory, na vzdělávání a nákup knih, brýlí nebo zubní prevenci, na rehabilitaci, očkování a vitamíny, penzijní spoření a připojištění i kapitálové životní pojištění a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy.
 • Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu.
 • Sleva v naší nemocniční lékárně na volně prodejné léky a přípravky.
 • Výhodný tarif i pro Vaši rodinu.
 • Zvýhodněné pojištění zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli.
 • Parkování pro zaměstnance v areálu MNO (v současné době omezený počet míst).
 • Zvýhodněná nabídka služeb naší autodílny pro motoristy.
 • Zaměstnanecké slevy pro pojištěnce zdravotních pojišťoven.
 • Zajímavé slevy u smluvních partnerů (rekreace, elektro, banky, vinařství atp.).

Datum nástupu:

 • Od 1. 1. 2021 nebo dohodou

Kontakty:

e-mail:

 

personalni@mnof.cz

dotazy:

 

prim. MUDr. Dagmar Molendová, 596 194 779

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonného podkladu pouze za účelem opatření souvisejících s realizací přijímacího řízení, nejdéle však 3 měsíce od ukončení platnosti inzerce. Po uplynutí této lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány, pokud uchazeč neposkytne souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení obdobných pracovních příležitostí. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.


ÚDAJE ŽADATELE O ZAMĚSTNÁNÍ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ
Osobní údaje poskytnuté uchazečem o zaměstnání bude Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace IČO: 00635162, Nemocniční 898/20a, Ostrava, jakožto správce, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou dostupné na webových stránkách MNO pod http://www.mnof.cz/ochrana-osobnich-udaju/.