Lůžková část

Lůžková stanice

Kontakt na  sesternu: 596 193 659

Lůžková část zajišťuje diagnostiku, terapeutické intervence a komplexní ošetřovatelskou péči o pacienty s poraněním či onemocněním míchy, periferních nervů, páteře nebo mozku.

K dispozici jsou dva nadstandardní pokoje, které jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, lednicí, TV, telefonem a  internetem. Poplatek činí 770 Kč/den.

Neurochirurgická JIP

Kontakt na sesternu: 596 192 323, 596 193 322

JIP zajišťuje diagnostiku, terapeutické intervence a komplexní intenzivní ošetřovatelskou péči o pacienty s poraněním či onemocněním míchy, páteře nebo mozku, přičemž jsou u těchto pacientů neustále monitorovány vitální funkce. V případě nutnosti je  zároveň možné připojení na umělou plicní ventilaci.