Dům sociálních služeb (DSS)

Najdete nás:

U Stavisek 235/65, 716 00 Ostrava-Radvanice
Najít na mapě

Mgr. Petr Svěch

vedoucí


Mgr. Petr Svěch
Sekretariát

Důležité kontakty

Mgr. Alžběta Klvaňová

zdravotně-sociální pracovnice


Mgr. Silvie Kolářová

zdravotně-sociální pracovnice


Bc. Veronika Tenglerová

sociální pracovnice


Bc. Lenka Kotrlová

sociální pracovnice


Dům sociálních služeb poskytuje pobytovou sociální službu podle zákona 108/2006 Sb. Tato služba je poskytována na přechodnou dobu – do doby, než bude definitivně vyřešena sociální situace uživatele. Vytváříme tak prostor pro vytvoření vhodných podmínek v domácím prostředí se zajištěním terénních/ambulantních služeb nebo zajištění vhodné trvalé pobytové služby. Služba je poskytována na základě smlouvy, která je uzavírána na 3 měsíce s možností prodloužení na 6 měsíců. Během pobytu uživatele služby vyžadujeme spolupráci na řešení sociální situace uživatele ze strany blízkých osob (rodinných příslušníků, přátel…).

Posláním Domu sociálních služeb je zabezpečovat podporu a péči dospělým osobám, především těm, které jsou propuštěny z Městské nemocnice Ostrava a již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale z důvodu nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu a snížené soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit u jiných poskytovatelů sociálních služeb.

Cíle služby: 

  • Co nejkratší doba pobytu v zařízení z důvodu předcházení závislosti uživatele na službě.
  • Připravit uživatele na přechod do domácího prostředí s případným zajištěním terénních a ambulantních služeb.
  • Zajistit uživateli poskytování služeb v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb.

Cílová skupina:

  • Osoby dospělé od 27 let, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením, senioři.

Služba nebude poskytnuta:

  • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče na akutním oddělení zdravotnického zařízení.
  • Osobám s infekčním onemocněním.
  • Osobám, které trpí duševní chorobou a jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
  • Osobám, které vyžadují služby, které zařízení neposkytuje.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytuje na provoz Domu sociálních služeb neinvestiční dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb.